29 April 2016
  Login

"We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop."
 -  Mother Teresa
Events

 Print   

Latest Articles
 Print   

Travellers' blogs
 Print   

 Print   

Welcome

 

< BACK  1 of 5  NEXT >

Volunteer!

 

Third World Group is always looking for volunteers for it's projects in Malta

Kindly contact us for more information on current opportunities at grupptieletdinja@gmail.com


Posted @ 23/09/2012 02:11:24 by | COMMENTS (0)


Ġarrar tal-Fuħħar

Nittama li tinsabu lkoll tajbin. Konna ilna ngħidu, fl-aħħar wasal il-ġarar tal-fuħħar...

Ninkoraġġixxi l-voluntiera kollha jtuh titwila, m' hemmx ħafna x' taqra, u fih jiġbor b' mod li jagħmel ħafna sens, il-ħsieb tat-tluq tal-grupp, minn fejn kienu jġibu l-enerġija tagħhom, eċċ...

Tajjeb li kull tant żmien nerġgħu nħarsu lejn minn fejn ġejna, u naraw jekk għadniex mixjin f' direzzjoni ġusta.

Min jixtieq jakwista kopja (mhux virtwali), sippost f' dawn il-ġimgħat li ġejjin ħa niprintjaw xi ftit minnhom, kemm biex inkunu nistgħu nqassmuhom, nagħmluhom fuq l-istand, intuhom l-voluntiera l-ġodda, eċċ...

Li tidħol fil-Grupp għat-Tielet Dinja jfisser li timpenja ruħek favur il-fqir. Ifisser ukoll li tgħix ħajja ispirata minn dik ta’ Ġesù Kristu – l-aqwa eżempju ta’ bniedem fqir. Dan Ġesù ġie fostna biex jerġa’ jagħmilna bnedmin sħaħ, u biex jurina li kull bniedem hu maħluq fix-xbiha ta’ Alla. Dan li ġej hu tentattiv biex infissru dan l-istil ta’ ħajja. Se nippruvaw naraw ukoll x’ inhu dak li jġegħilna nħabirku u naqsmu x-xogħol, il-ferħ u t-tbatijiet tagħna mal-fqar. Matul is-snin l-ispiritwalità tagħna kibret u stagħniet permezz ta’ tibdil li ġarrbet. Aħna nħossu li dan huwa sinjal pożittiv għax l-ispiritwalità timxi pass pass mal-ħajja tal-bniedem li qed jikber. Madankollu l-ħsibijiet fundamentali li dawluna matul iż-żmenijiet baqgħu l-istess.

Il-ktejjeb tistgħu tniżżluħ minn hawn


Posted @ 05/02/2012 15:31:13 by ivan@thirdworldgroup.org | COMMENTS (2)


New Logo Launch

Il-Grupp għat-Tielet Dinja għandu l-pjaċir iniedi lowgo ġdid.

Dan il-lowgo, abbrevazzjoni ta' l-isem kif kien maħsub oriġinarjament; TWG - Third World Group, jirrifletti l-prinċipji tal-grupp:

  • Sempliċita’
  • Spiritwalita
  • Sens ta' komunita
  • Ħidma diretta mal-fqar

Bis-sempliċita' tiegħu nixtiequ nuru l-istil ta' ħajja li fih jemmnu u li bih jippruvaw jgħixu l-voluntiera tal-grupp.

Il-"W" tan-nofs hi astratt ta' tnejn minn nies, b' rapreżentazzjoni tal-komunita'li l-grupp jaħdem fiha.

Filwaqt li l-kuluri użati; huma maħsuba biex iwasslu l-aħħar żewġ prinċipji:

L-aħdar, skond kif imfisser fuq "il-Vuċi tal-Kulur"*, bħala simbolu tal-ħajja, żvilupp u armonija użat biex jirrifletti l-ispiritwalita' tal-grupp. L-oranġjo bħala l-kulur li jqanqal l-emozzjonijiet u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ l-istima ta’ l-individwu użat b' simboliżmu għat-twemmin tal-grupp li din il-liberazzjoni u l-inkoraġġament huma l-ewwel passi biex tgħin persuna toħroġ miċ-ċiklu viżżjuż tal-faqar.

Aqra aktar fuq it-teoria tal-kulur


 

Third World Group is happy to announce the launch of a new logo.

This logo, an abbriviation of the group's name; TWG - Third World Group, reflects the group's principals: 

  • Simplicity
  • Spirituality
  • Sens of community
  • Direct work with the poor

With the logo's simplicity, we would like to show the way of life that the volunteers believe in and try to live.

The "W" in the middle is formed using an abstract of two people, and it is a representation of the comunity which the group works in.

While the colours used are intended to communicate the last two principals:

The green, as is described in "The voice of Colour", is a symbol of life, development and harmony. The orange is a colour that encourages emotion and recognises the development of the respect of the individual. It is used as a symbol for the beliefs of the group that this liberation and encouragement are the first paces to help a person escape from the vicious cycle of poverty.

Read more on the theory of colour


Posted @ 02/01/2012 18:58:00 by ivan@thirdworldgroup.org | COMMENTS (0)


Sunitha Krishnan fights sex slavery (TED talk)
Sunitha Krishnan has dedicated her life to rescuing women and children from sex slavery, a multimilion-dollar global market. In this courageous talk, she tells three powerful stories, as well as her own, and calls for a more humane approach to helping these young victims rebuild their lives.


The TED talk video can be found here. Transcript follows. If you click a sentence in the transcript, you will be linked to that point in the video.

I'm talking to you about the worst form of human rights violation, the third-largest organized crime, a 10 billion dollar industry. I'm talking to you about modern-day slavery.

I'd like to tell you the story of these three children,Pranitha, Shaheen and Anjali. Pranitha's mother was a woman in prostitution, a prostituted person.She got infected with HIV, and towards the end of her life, when she was in the final stages of AIDS,she could not prostitute, so she sold four-year-old Pranitha to a broker. By the time we got the information, we reached there, Pranitha was already raped by three men.

Shaheen's background I don't even know. We found her in a railway track, raped by many many men, I don't know many. But the indications of that on her body was that her intestine was outside her body.And when we took her to the hospital she needed 32 stitches to put back her intestine into her body.We still don't know who her parents are, who she is.All that we know that hundreds of men had used her brutally.

Anjali's father, a drunkard, sold his child for pornography. You're seeing here images of three years, four-year-olds, and five-year-old childrenwho have been trafficked for commercial sexual exploitation. In this country, and across the globe,hundreds and thousands of children, as young as three, as young as four, are sold into sexual slavery.But that's not the only purpose that human beings are sold for. They are sold in the name of adoption.They are sold in the name of organ trade. They are sold in the name of forced labor, camel jockeying, anything, everything.

I work on the issue of commercial sexual exploitation. And I tell you stories from there. My own journey to work with these children started as a teenager. I was 15 when I was gang-raped by eight men. I don't remember the rape part of it so much as much as the anger part of it. Yes, there were eight men who defiled me, raped me, but that didn't go into my consciousness. I never felt like a victim, then or now. But what lingered from then till now -- I am 40 today -- is this huge outrageous anger.

Two years, I was ostracized, I was stigmatized, I was isolated, because I was a victim. And that's what we do to all traffic survivors. We, as a society, we have PhDs in victimizing a victim. Right from the age of 15, when I started looking around me, I started seeing hundreds and thousands of women and children who are left in sexual slavery-like practices, but have absolutely no respite, because we don't allow them to come in.

Where does their journey begin? Most of them come from very optionalist families, not just poor.You have even the middle class sometimes getting trafficked. I had this I.S. officer's daughter, who is 14 years old, studying in ninth standard, who was raped chatting with one individual, and ran away from home because she wanted to become a heroine, who was trafficked. I have hundreds and thousands of stories of very very well-to-do families,and children from well-to-do families, who are getting trafficked.

These people are deceived, forced. 99.9 percent of them resist being inducted into prostitution. Some pay the price for it. They're killed; we don't even hear about them. They are voiceless, [unclear],nameless people. But the rest, who succumb into it,go through everyday torture. Because the men who come to them are not men who want to make you your girlfriends, or who want to have a family with you. These are men who buy you for an hour, for a day, and use you, throw you.

Each of the girls that I have rescued -- I have rescued more than 3,200 girls -- each of them tell me one story in common ... (Applause) one story about one man, at least, putting chile powder in her vagina, one man taking a cigarette and burning her,one man whipping her. We are living among those men: they're our brothers, fathers, uncles, cousins, all around us. And we are silent about them.

We think it is easy money. We think it is shortcut. We think the person likes to do what she's doing. But the extra bonuses that she gets is various infections, sexually transmitted infections, HIV, AIDS, syphilis, gonorrhea, you name it, substance abuse, drugs, everything under the sun. And one day she gives up on you and me, because we have no options for her. And therefore she starts normalizing this exploitation. She believes, "Yes, this is it, this is what my destiny is about." And this is normal, to get raped by 100 men a day. And it's abnormal to live in a shelter. It's abnormal to get rehabilitated.

It's in that context that I work. It's in that context that I rescue children. I've rescued children as young as three years, and I've rescued women as old as 40 years. When I rescued them, one of the biggest challenges I had was where do I begin. Because I had lots of them who were already HIV infected.One third of the people I rescue are HIV positive.And therefore my challenge was to understand how can I get out the power from this pain. And for me, I was my greatest experience. Understanding my own self, understanding my own pain, my own isolation, was my greatest teacher. Because what we did with these girls is to understand their potential.

You see a girl here who is trained as a welder. She works for a very big company, a workshop in Hyderabad, making furnitures. She earns around 12,000 rupees. She is an illiterate girl, trained, skilled as a welder. Why welding and why not computers? We felt, one of the things that these girls had is immense amount of courage. They did not have any pardas inside their body, hijabs inside themselves; they've crossed the barrier of it. And therefore they could fight in a male-dominated world, very easily, and not feel very shy about it.

We have trained girls as carpenters, as masons, as security guards, as cab drivers. And each one of them are excelling in their chosen field, gaining confidence, restoring dignity, and building hopes in their own lives. These girls are also working in big construction companies like Ram-ki construction, as masons, full-time masons.

What has been my challenge? My challenge has not been the traffickers who beat me up. I've been beaten up more than 14 times in my life. I can't hear from my right ear. I've lost a staff of mine who was murdered while on a rescue. My biggest challengeis society. It's you and me. My biggest challenge is your blocks to accept these victims as our own.

A very supportive friend of mine, a well-wisher of mine, used to give me every month, 2,000 rupees for vegetables. When her mother fell sick she said,"Sunitha, you have so much of contacts. Can you get somebody in my house to work, so that she can look after my mother?" And there is a long pause.And then she says, "Not one of our girls."

It's very fashionable to talk about human trafficking,in this fantastic A-C hall. It's very nice for discussion, discourse, making films and everything. But it is not nice to bring them to our homes. It's not nice to give them employment in our factories, our companies.It's not nice for our children to study with their children. There it ends. That's my biggest challenge.

If I'm here today, I'm here not only as Sunitha Krishnan. I'm here as a voice of the victims and survivors of human trafficking. They need your compassion. They need your empathy. They need, much more than anything else, your acceptance.

Many times when I talk to people, I keep telling them one thing: don't tell me hundred ways how you can not respond to this problem. Can you ply your mind for that one way that you can respond to the problem? And that's what I'm here for, asking for your support, demanding for your support,requesting for your support. Can you break your culture of silence? Can you speak to at least two persons about this story? Tell them this story. Convince them to tell the story to another two persons.

I'm not asking you all to become Mahatma Gandhisor Martin Luther Kings, or Medha Patkars, or something like that. I'm asking you, in your limited world, can you open your minds? Can you open your hearts? Can you just encompass these people too? Because they are also a part of us. They are also part of this world. I'm asking you, for these children, whose faces you see, they're no more.They died of AIDS last year. I'm asking you to help them, accept as human beings, not as philanthropy, not as charity, but as human beings who deserve all our support. I'm asking you this because no child, no human being, deserves what these children have gone through. Thank you. (Applause)


Posted @ 08/11/2011 20:17:53 by ivan@thirdworldgroup.org | COMMENTS (0)


Ngħajtu Kontra l-Faqar - Media Coverage

Political will still lacking to eradicate poverty – President Abela

Today, for the first time, people are able to eradicate extreme poverty because they have the means and the resources, but political will is lacking, said President George Abela, speaking at an event to mark the International Day for the Eradication of Poverty.

Held in Republic Street, Valletta, the event was organised by the local Millennium Development Goals campaign STOPoverty! in collaboration with the Third World Group and Valletta Local Council.

Read more...

Illum imfakkar il-Jum Dinji kontra l-faqar

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji Kontra l-Faqar, Misraħ l-Assedju l-Kbir fil-Belt Valletta ħa dehra mhux tas-soltu hekk kif saru bosta attivitajiet biex jitfakkar dan il-jum filwaqt li titqajjem kuxjenza dwar il-fenomenu tal-faqar.

L-attivitajiet ingħataw bidu mill-President ta' Malta George Abela u komplew sa kmieni wara nofsinhar.

Iktar...

“Il-faqar pjaga li ghandha thammar wicc kull min jista’ jaghmel xi haga” – Il-President George Abela

Fl-okkazjoni tal-Jum Internazzjonali Kontra l-Faqar, il-President tar-Repubblika George Abela ghamel diskors fejn gibed l-attenzjoni dwar il-problema globali tal-faqar u b’liema modi din tista’ tittaffa. Il-President ghamel referenza ghal kampanja intitolata Millenium Development Goals. Din il-kampanja qed timmira li sal-2015 jkunu ntlahqu tmien ghanijiet, fosthom it-tmiem tal-faqar u l-guh.

Iktar...


Posted @ 01/11/2011 21:13:34 by kevin@thirdworldgroup.org | COMMENTS (0)


Less Work, More Living
This article offers an insight on why working less can offer more in other areas.

Millions of Americans have lost control over the basic rhythm of their daily lives. They work too much, eat too quickly, socialize too little, drive and sit in traffic for too many hours, don’t get enough sleep, and feel harried too much of the time. It’s a way of life that undermines basic sources of wealth and well-being—such as strong family and community ties, a deep sense of meaning, and physical health.

Imagining a world in which jobs take up much less of our time may seem utopian, especially now, when a scarcity mentality dominates the economic conversation. People who are employed often find it difficult to scale back their jobs. Costs of medical care, education, and child care are rising. It may be hard to find new sources of income when U.S. companies have been laying people off at a dizzying rate.

But fewer work hours for people with jobs is a key step toward solving the unemployment crisis—while giving Americans healthier lives. Fewer hours means more jobs are available to people who need them. Living on less pay usually means consuming less, making more of the things one needs at home, and living lighter, whether by design or by accident.

Today, driven both by necessity and the deliberate choice to live simply, more Americans are shifting toward fewer work hours. It’s a trend that, if done correctly, could get us out of our current economic crisis and away from unsustainable economic growth.

Read the rest of the article at Yes! Magazine


Posted @ 18/10/2011 22:05:28 by ivan@thirdworldgroup.org | COMMENTS (0)


< BACK  1 of 5  NEXT >
 Print   

Copyright 2006 by Third World Group   Terms Of Use  Privacy Statement   Programmed by Holistic RD