02 September 2015
Register  Login

"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall."
 -  Nelson Mandela
Latest Articles
 Print   

 Print   

Events

XMAS Logs

Għadd ta' LOGS ġenwini għall-bejgħ maħdumin mill-Grupp għat-Tielet Dinja . 
Il-Grupp huwa għaqda volontarja li taħdem favur persuni emarġinati mis-soċjeta. 

Prezz €7.50
Użin 800g
Ingredjenti gallettini, ġellewż, ċirasa, ħalib, ċikkulata, brandy, (jista jkun fih traċċi ta' coconut)

Christmas logs qed jinbiegħu ukoll mill-Ħanut L-Arka fi Triq San Pawl, il-Belt.

Biex tordna kkuntatjana fuq:

info@thirdworldgroup.org

 

 Print   

Copyright 2006 by Third World Group   Terms Of Use  Privacy Statement   Programmed by Holistic RD